Hur man gör en marknadsundersökning, del 5

Underskatta aldrig den tid som krävs för att genomföra ett gediget undersökningsarbete. Tänk också på att även den mer erfarne undersökaren kan missbedöma kostnaderna för en undersökning Därför kommer vi nu tillhandahålla en checklista med några förslag hur ni bäst använder er utav den tid och pengar ni har till förfogande. Detta kommer ge er en bra översikt och bättre kontroll av tidsåtgång, ekonomi och varaktighet.. På så vis håller du undersökningsprojektet under kontroll.

För det första, snåla inte med tidsuppskattningen! Det brukar ofta ta längre tid än man först tänkt sig. Och en dåligt genomförd förberedelse kan innebära att den tid och de pengar ni lagt på undersökningen är helt bortkastade.

Den checklista vi bifogar för tid visar två olika typer av tidsuppskattning. Den första visar exakt antal timmar man använder till uppgiften. Den andra visar den tid som uppgiften tar från start fram till att den är klar då alla raster, pauser, nätter med mera är inräknat.

Dessa tidsangivelser går inte alltid hand i hand Antagligen har andar uppgifter om dagarna förutom att göra marknadsundersökningar och då kan behöva fördela din tid mellan dessa uppgifter.

Exempelvis så kan det ta dig åtta timmar att analysera ett undersökningsresultat. Men då du även har andra arbetsuppgifter kanske du bara kan ta två timmar om dagen till detta. Då blir timåtgången åta timmar medan varaktigheten blir hela fyra dagar.

Den totala tidsuppskattningen får man sen fram genom att addera tiden. Timåtgången kan man sen ha nytta av i budgetarbete medan varaktigheten kan nyttjas i ett flödes eller tidschema.

Checklista för tidsåtgång

 

Uppgift

 

 

Timmar

 

 

Varaktighet

Specificera målet med din undersökning _____ _____
Undersökningens frågor och struktur tas fram _____ _____
Grafisk design av undersökningen _____ _____
Definiera målgrupp _____ _____
Skriva introduktion till dina blivande respondenter _____ _____
Genomföra ett pilottest _____ _____
Om så krävs, revidera utformningen av undersökningen _____ _____
Skicka och för att få in svaren _____ _____
Försök att aktivera dem som inte svarar _____ _____
Samla data och tolka svaren från de öppna frågorna _____ _____
Analysera data _____ _____
Sammanställa en rapport _____ _____
Kommunicera rapporten med berörda

 

_____ _____

 
Checklista för kostnader

Den här checklistan är endast till för webbaserade undersökningar. En vanlig undersökning brevledes tar med sig kostnader såsom porto, kuvert, tryck samt framsidesdesign, med mera.

Uppgift Kostnad
Insamling av mejladresser eller köp av mejllista _____
Grafisk design av undersökningen _____
Kostnad eller licens för undersökningsverktyg _____
Eventuell skrivhjälp med texter till undersökningen _____
Program för statistisk analys och konsulttjänst för dataanalys _____
Distribution av den slutgiltiga rapporten _____
Gåva eller belöning till dem som deltar i undersökningen _____
Övriga kostnader, specifika för just din undersökning _____

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.