Problemet med finansieringen av skolan

Jag är principiellt mot friskolor, och tycker att skolan borde vara statens ansvar. Det finns flera anledningar till det, men jag tänkte försöka bortse från det i detta inlägg och istället hålla mig till varför det ekonomiska systemet för skolan är mycket problematiskt. Det jag kommer beskriva här är inte specifikt ett problem med friskolor,…

Läs mer

För och nackdelar med enkäter

Som med det mesta finns det även här både för och nackdelar med enkäter respektive intervjuer. Det skiljer självklart från olika undersökningar. Man bör alltid kontrollera vilken typ som är mest lämpad för dit ändamål. Vi visar här under de för- respektive nackdelar som kan finnas i de olika metoderna, så kan ni  själva välja…

Läs mer

Hur man gör en marknadsundersökning, del 5

Underskatta aldrig den tid som krävs för att genomföra ett gediget undersökningsarbete. Tänk också på att även den mer erfarne undersökaren kan missbedöma kostnaderna för en undersökning Därför kommer vi nu tillhandahålla en checklista med några förslag hur ni bäst använder er utav den tid och pengar ni har till förfogande. Detta kommer ge er…

Läs mer

Hur gör man en marknadsundersökning, del 4

Att göra undersökningar på internet är något som kommer starkt just nu tack vare att det är enkelt och snabbt att nå ut. Men detta till trots så är förberedelserna är lika viktiga, och framförallt att dem utförs på rätt sätt. Det finns en stor risk med en dålig undersökning, dels kan den ge missvisande…

Läs mer