Hur gör man en marknadsundersökning, del 4

Att göra undersökningar på internet är något som kommer starkt just nu tack vare att det är enkelt och snabbt att nå ut. Men detta till trots så är förberedelserna är lika viktiga, och framförallt att dem utförs på rätt sätt. Det finns en stor risk med en dålig undersökning, dels kan den ge missvisande resultat och i värsta fall skrämmer den iväg kunder.
Webb och e-post undersökningar är ganska nya och outforskade i undersökningssammanhang. Och även fast man snabbt lärt sig mycket om de så är man ännu inte fullärd inom hur resultaten skiljer sig från ordinära undersökningar. Trots att de flesta använder sig utav internet idag, frågar man sig fortfarande om interetanvändarna är ett presentabelt urval av hela befolkningen.

Det snabbaste och mest kostnadseffektiva sättet att genomföra en marknadsundersökning idag är att göra en undersökning på webben. Man bör dock ha ovanstående med i tanken när man ska planera sin undersökning.

Webbundersökningar har under senare år vuxit lavinartat tack vare att de är så enkla och kostnadseffektiva. Detta har fört med sig att kvaliteten på många undersökningar har fått stryka på foten. Snabbheten i dessa undersökningar har gjort att fler har struntat i de grundläggande arbetet i att sätta samman en undersökning på rätt sätt. Därav får många felvisande eller helt inkorrekta svar från sina undersökningar. Så tänk gärna på trots att undersökningen i sig snabbare kan nå fler recipienter så tar den fortfarande lika lång tid att planera och bygga upp för att den ska bli så bra som möjligt.

Man kommer snart att märka vilka fördelar det finns med undersökningar via e-post om man bara sätter sig in i ämnet. Enkelheten att nå det stora geografiska området i kombination med den låga kostnaden samt att man inte behöver anställa personal för att sköta intervjuer är bara några av fördelarna.

I stycket nedan kommer vi gå igenom i detalj hur ni bör lägga upp er webbundersökning för att undvika dom vanligaste fällorna.

Här under syns det niopunktssystem som man noggrant bör följa för att förbereda sin webbundersökning

1.    Utforma metoden. Gör klart vad ni ska använda er av för metod för att få in den information ni behöver. (Läs mer om metoder i tidigare delar i denna skola).

2.    Bedöm genomförbarheten. Fundera nu igenom hur pass din metod är lätt- eller svår-arbetad. Om det visar sig att den tänkta metoden är för resurs krävande kan du gå tillbaka ett steg och hitta en annan metod.

3.    Bestäm verktyg. Titta igenom vilket verktyg som passar just din webbundersökning, Det finns många olika verktyg. Paloma erbjuder marknadsledande tjänster för detta.

4.    Utse en testgrupp. Det är viktigt med en oberoende testgrupp. Gruppen bör bestående utav ett presentabelt urval som är i relation med den slutgiltiga målgruppen. Gruppens uppgivt är att gå igenom undersökningen för att undanröja eventuella dolda problem (vilket oftast finns)

5.    Genomför ett pilottest.

6.    Utvärdera pilottestet och justera eventuellt. Om utvärderingen visade sig innehålla problem så måste frågorna, formuläret eller någon teknisk detalj i undersökningsverktyget justeras. När det är gjort så återvänd till punkt 5 för ett nytt pilottest.

7.    Genomför marknadsundersökningen. När undersökningen är utskickad finns ingen återvändo. Om fel upptäcks i detta läge så blir resultaten mycket opålitliga. Undersökningen kan dock behöva skickas flera gånger för att generera fler svar (se tidigare delar i denna skola).

8.    Analysera resultatet. De uppgifter du fick fram i marknadsundersökningen ska granskas med neutrala ögon, speciellt de delar som är extra kvalitativa. Man kan med fördela ta hjälp utav någon utomstående för att sammanställa resultatet, , på så vis påverkas man inte utav ett önskat resultat. Ta sedan fram hur ert företag ska använda de nyvunna kunskaperna på bästa sätt.

9.    Gör en rapport. Än är det inte dags att släppa undersökningen. Visst är det härligt att får sina egna aningar styrkta men det är mycket viktigt att alla i ditt företag eller din organisation lätt, snabbt och enkelt kan ta del av resultaten och då kan en välskriven rapport komma till nytta. Tänk också på att spara informationen i en erfarenhetsbank för framtiden.

I nästa del ska vi gå igenom hur du bäst disponerar din tid när du ska genomföra en marknadsundersökning.

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.