Uppföljning av DHL-historien

Nu har jag fått ytterligare ett svar från DHL. Nu från en något högre chef. Det lyder:

Det är inte pga. böckerna skickats med DHL Paket utan avsaknaden av stötdämpande inneremballage. På vår sida kan ni hitta våra emballageinstruktioner där det tydligt framgår att man ska packa med stötdämpande inneremballage samt att ev. noteringar om ”ömtåligt gods”, ”denna sida upp”, ”aktas”, ”böcker”, inte fungerar eftersom att godset sorteras maskinellt.

Det är ert ansvar som avsändare att se till att godset är emballerat på så sätt att det tål en normal transport och inte chaufförens.

Chauffören vägrar endast gods om det kan skada personal eller annat gods på bilen.

DHL kommer ej att tillmötesgå er önskan om ersättning och väljer ni att driva ärendet vidare med annan part är det givetvis upp till er.

–Johanna Karlén
Claims Operations
Teamcoach/Skadereglerare

Men de svarar fortfarande inte på mina frågor. Så jag har skickat ett nytt mejl till dem.

Svar: Det var extra wellpappmaterial nerstuken mellan böckerna och kartongsidan och kartongen var dessutom förstärkt med förpackningstape. Men vad hjälper det när kartongen hanteras, så att den går sönder och böckerna rasar ut. Det syns ju på bilderna att kartongen spruckit sönder och böckerna ramlat ut. Mottagaren säger att delar av inneremballaget var kvar och det borde väl chauffören också sett. Varför har inte chauffören kamera med sig, så att han vid avlämnandet kan dokumentera skadan? Om ni kallar det här normal transport, så går det inte att skicka böcker i kartong, utan det måste vara en trä- eller plåtlåda. Enligt ert sätt att resonera, så har allt som gått sönder inte tålt “normal transport” och ni behöver aldrig betala ut någon ersättning. Egentligen skulle ni på claimsavdelningen vara onödiga, eftersom ni kan ha det här som standardsvar.

Men jag har ju tidigare skickat böcker med er i de här kartongerna utan problem. Främst via Lessmore. I alla fall har inte mottagaren haft några klagomål. Det har huvudsakligen varit i södra Sverige. Så “normal transport” kan tydligen variera. Har ni ändrat hanteringen under senaste tid eller är det skillnad i hanteringen mellan södra och norra Sverige. Jag tror dock fortfarande att skadan beror på att de tappat eller kört på karongen, eftersom två av böckerna var helt demolerade.

Vibberbo 120309

Gotthard Sennblad

När jag skrev avtal med DHL och fick instruktioner om hur paket skulle skickas och frakthandlingar skulle skrivas, så står det inte någonstans om att paketen hanteras maskinellt och om extra stötdämpande material i kartongerna. Jag hade ändå lagt i sådant på eget initiativ. Jag har också nu extra gått igenom DHL:s hemsidor och jag kan inte hitta några emballageinstruktioner. Jag har också sökt på ”emballage, emballageinstruktioner, kartong mm” men får inte upp något om det hon skriver i sitt svar. Det enda som kommer upp är att man kan köpa emballage från DHL.

Jag begärde ersättning för värdet på de 23 böckerna 5750 kr. De har nu lagt ner mist fyra gånger det värdet i utredningskostnader. Sedan har de tagit min tid i anspråk och gjort mig arg, ledsen och frustrerad. Jag kommer i fortsättningen inte att skicka böcker med DHL om man skall riskera att de förstörs på det sätt som här beskrivits.