“Men sossarna då?”

Allt för frekvent hör jag folk som försvarar Sverigedemokraterna och istället pekar på Socialdemokraternas historia. Perspektiv verkar inte riktigt ligga så nära till hands för de här personerna, men vi vet ju redan att det är rasister som har de här åsikterna och de är totalt hjärntvättade. Alla andra har fel, men rasismen (även om de själva inte fattar att det är rasism) är den rätta vägen.

Det stämmer att Socialdemokraterna hade stort inflytande (och lämnade motionen) när Statens Institut för Rasbiologi grundades 1922, och hade makten under större delen av tiden då institutet var aktivt fram till 1956. Det rasbiologiska institutet hade till uppgift att rasbiologiskt genomforska Sverige genom att studera olika släkters och andra befolkningsgruppers livsbetingelser och utvecklingsmöjligheter, att klarlägga såväl det biologiska arvets som miljöns betydelse för individer, släkter och folk, samt att utreda sjukdomars och normala mänskliga egenskapers ärftlighetsförhållanden.

Och ja, det var ju jättedumt gjort. Institutet genomförde ungefär samma typ av forskning som Nazisterna gjorde, vilket leder oss in på nästa dumhet. Det var socialdemokrater vid makten när vi bestämde oss för att det nog var en bra idé att låta tyska soldater färdas fritt i Sverige. Vi hävdade att det var för att upprätthålla vår neutralitet, men egentligen var det ju att stödja Tyskland i kriget. Riktigt vidrigt gjort.

Så ja, Socialdemokraterna gjorde en hel del vidriga saker för mer än ett halvt sekel sedan. Med gott stöd från resten av riksdagen ska vi kanske tillägga. Sedan dess har det ju ändå hänt en hel del.

Sverigedemokraterna har också en riktigt vidrig historia. Till skillnad från Socialdemokraterna så utgör den här vidriga historian grunden till partiet, och det är åsikterna bakom den här vidriga historian som bygger partiprogrammet. Även om Sverigedemokraterna har blivit mycket bättre på att putsa fasaden, göra omformuleringar som inte är lika tydligt rasistiska, nazistiska eller nationalistiska så är det fortfarande precis samma rasistiska och nationalistiska grundtanke.

Visst har de en “nolltolerans mot rasism”, och visst har flera medlemmar blivit uteslutna ur partiet men fortfarande är till exempel Kent Ekeroth ledamot i riksdagen som representant för Sverigedemokraterna, och han var ju inblandad i Järnrörsskandalen. Förvisso historia, men det är inte ens tre år sedan, och personen är fortfarande representant för partiet.

Sen har vi Björn Söder, som idag är riksdagens andre vice talman, och representerar Sverigedemokraterna. Han uttalade sig för ungefär ett halvår sedan och sa att samer, tornedalingar, judar och kurder med svenskt medborgarskap som inte assimilerats inte är svenskar, utan tillhör separata nationer inom Sverige.

Det är väldigt problematiskt, eftersom idén om att etnicitet utgör nationalitet var grunden till de nationalistiska krigen i Jugoslavien. Det är i dagarna 20 år sedan folkmordet på muslimer i Srebrenica, vars syfte var att etniskt rensa befolkningen.

Så nästa person som försvarar Sverigedemokraterna genom att påpeka Socialdemokraternas historia, tänk till lite.

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.