DHL förstörde mitt paket

Nu är jag arg och frustrerad! På DHL, ett speditionsföretag. Jag skickade en kartong med 32 hästböcker till en kund i Norrlands inland. När de kom fram var kartongen trasig och 23 böcker var skadade och kan inte säljas av kunden. Jag anmälde skadan till DHL och de skulle utreda fallet. Men de ville först ha hjälp med foton och beskrivning av skadorna. Kunden fotograferade och beskrev skadorna och det vidarebefordrades till DHL. Chauffören hade också vid avlämnandet sett att kartongen var trasig, men sagt att endast två böcker var trasiga. Han hade väl endast brytt sig om de två böcker som var helt trasiga. De som var kantstötta tyckte han väl inte var något att bråka om. De var ju läsbara! Men det tycker inte en kund, som skall betala för böckerna.

Efter  ca 10 dagar skickade DHL upp en ”besiktningsman”, som skulle fota böckerna och beskriva skadorna, en resa på ca 40 mil. När han fick höra att kunden redan hade fotat och beskrivit skadorna och såg fotografierna, så sa han att det här kan jag inte göra bättre. Efter någon vecka ringer DHL till kunden och vill skicka upp en ny ”inspektör”. Men då kunden ifrågasätter det vettiga att göra en 40-milaresa igen, så säger damen som ringer att de skall undersöka och återkomma. Men de återkommer inte!

Men efter ca 14 dagar får jag följande meddelande: Något nerkortat

Rubricerad skada avser 23 kantstötta böcker.

Godset har bokats som en Paket sändning, vilket innebär att det till stora delar hanteras maskinellt. Godset i denna sändning, sett till emballaget och godsets beskaffenhet, är ej lämpad för denna typ av hantering. Den rubricerade sändningen var endast emballerad i en kartong, utan erforderligt stötdämpande inneremballage. Vi menar att det föreligger ett orsakssamband mellan den bristfälliga emballeringen och den inträffade skadan.

Med hänvisning till ovanstående redogörelse kan vi inte finna att vi är vållande till den beklagliga skadan genom vårdslöshet eller felaktig hantering och tvingas därför meddela att vi ej kan tillmötesgå någon begäran om ekonomisk ersättning i aktuellt ärende.

Med vänlig hälsning

Claims Edward Koorn

På detta skrev jag följande svar:

Fraktsedel nr 6451963737

Kommentarer och frågor till ert svar: Eftersom det är ett paket (kartong) bokar jag ju det som paket. Det finns fyra alternativ att välja på. Det är ju knappast en pall, ett stycke eller ett parti!?

Om det inte duger med kartong att frakta dem i, vad skall det då vara? En plåtlåda av pansarplåt? Hur skall jag avgöra, som inte är expert på logistik, hur ni tänker behandla godset? Tar ni inte hänsyn till att man angivit att innehållet är böcker? Jag har ju skickat i dessa kartonger förut, utan att det varit några problem. Varför tar chaufförerna emot böckerna i kartonger, utan att anmärka på emballaget? De borde vara mer experter än jag?

Ni har nu utrett detta ärende för kostnader som vida överstiger det jag begär för de skadade böckerna. Mottagaren av böckerna har fotograferat och beskrivit skadorna för mig, som jag vidarebefordrat till er. Ändå skickar ni upp en besiktningsman, som konstaterar att han inte kan ta bättre bilder än de redan tagna. Efter ytterligare en vecka vill ni skicka upp ytterligare en besiktningsman från Sundsvall, över 20 mil enkel resa. Enbart den inspektionen, som troligen gått på mer än 10 000 kr, lyckades mottagaren av böckerna avstyra, genom att ifrågasätta nyttan av den. Det var ju inte enbart stötskador på böckerna. Två böcker var ju helt trasiga. Kartongen var ju trasig på hela ena sidan, som om man hade kört på den, eller den tappats i golvet från en högre höjd. Varför har inte chaufförerna kameror med sig, så att de kan verifiera skadorna vi avlämnandet? Det skulle ju spara de stora kostnaderna för inspektion. Jag ber er därför att ta upp det här ärendet på nytt och komma med ett positivt besked. Sedan kan ni ju skriva anvisningar på hur böcker skall packas för att klara transporten på DHL. Annars ser jag mig tvungen att återgå till att skicka böckerna med Bussfrakt. De är något dyrare, men det var aldrig några klagomål om skador.

MVH/ Gotthard Sennblad

På dessa frågor har jag ännu ej fått något svar. De bara upprepar följande: ”Fel produkt, skickat per paket sändning utan stöddämpade inneremballage.” Sedan har de tagit kreditupplysning på mig, troligtvis för att bedöma om jag har muskler för att fortsätta att bråka med dem.

Nu undrar jag är det fler, som råkat ut för det här? De utreder sig själva och sedan avvisar alla krav. Hur går man vidare med sådant här?