Bara en liten tanke

Jag har tänkt lite, jag gör det ibland. Ibland får jag lite bra tankar, och ibland lite sämre. Jag är rätt säker på att du är likadan.

Den här gången har jag tänkt lite kring flyktingkrisen, och då pratar jag inte om de som kommit hit, utan de 60 miljoner människor som är på flykt i världen. En bråkdel av dem kommer hit, vilket såklart innebär både utmaningar och möjligheter.

Det är ganska vanligt att så kallade Sverigevänner säger att Sverige är fullt, att vi inte har plats för fler invandrare. Sverige är 449 964 km² stort. Det är jättestort, det finns definitivt plats för de få som faktiskt kommer hit. Faktum är att det finns plats för alla de 60 miljoner människor som är på flykt. Att ta emot 60 miljoner människor på kort tid skulle naturligtvis innebära mer utmaningar. Migrationsverket förutspår att runt 170 000 personer ska komma nästa år, och det är i den storleksordningen det här inlägget handlar om.

En av utmaningarna vi har, som egentligen har varit en utmaning i många år, är bostadsbristen. Det finns inte bostäder så det räcker, och det spelar ingen roll om vi tar emot flyktingar eller inte.

En annan av utmaningarna vi har är jobben, det behövs såklart fler jobb om vi blir fler människor. Det här är en utmaning som faktiskt kommer med flyktingmottagandet, för utan flyktingmottagandet stod vi inför en situation där vi riskerat att sakna arbetskraft om några år, eftersom vi har en åldrande befolkning.

Ytterligare en utmaning är de kostnader flyktingmottagandet medför. Vi kan inte bortse från att flyktingmottagandet åtminstone på kort sikt kostar en hel del pengar, speciellt om vi fortsätter ösa pengar över människor som Bert Karlsson.

Vi har också några möjligheter,  till exempel är det väl ett ypperligt tillfälle att börja bygga bostäder, och med bostäder menar jag billiga hyresrätter. Jag tänker mig att man både måste lätta lite på reglerna kring bygglov. Det är för svårt att få tillstånd att bygga, vilket såklart är ett stort problem. Dessutom tänker jag mig att SBAB, som ju är en statlig bank, kan erbjuda bra låneerbjudanden till bolag som bygger billiga hyresrätter. På så vis får vi fart på byggandet, vilket både skapar arbetstillfällen och bostäder. Det är ju ändå nästan gratis att låna pengar.

Ytterligare en möjlighet, och det här är lite cyniskt av mig, jag inser det, men i dagsläget kommer det en hel del flyktingar från Syrien, eftersom både Daesh och Assad gör det omöjligt för människor att leva där. Människor från Syrien är relativt utbildade, vilket naturligtvis är en fördel för oss. Jag anser såklart att vi ska hjälpa de som behöver hjälp, inte bara de utbildade, men vi är också ganska korkade om vi inte tar tillvara på kompetensen som kommer hit.

Ett problem vi har haft i flera år är avfolkning av landsbygden. Med lite tur och lite skicklighet kan vi kanske med hjälp av våra nya vänner stoppa avfolkningen på landsbygden.

Sen är det ju så att många av jobben som är beroende av hur många vi är i landet. Blir vi fler behövs det fler lärare, fler sjuksköterskor, fler bibliotekarier, fler busschaufförer osv. Att vi är så glesbefolkade innebär ju också en hel del extra kostnader. Blir vi fler kan vi kostnadsoptimera flera verksamheter.

Det här är lite av mina tankar kring hur vi kan dra nytta av människorna som kommer hit. En viktig del i lösningarna är språkundervisning. Det är svårt att komma in i det svenska samhället, och den svenska arbetsmarknaden, om man inte kan språket. Därför borde vi investera mycket i språkundervisning för nyanlända. Vi måste också underlätta för anhöriginvandring, och ta bort det förbannade tillfälliga uppehållstillståndet. Varför skulle människor vilja lära sig språket och skaffa ett jobb om de inte får stanna, och deras familjer inte får komma hit?

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.