Fortsättning på DHL-trasslet

Jag skickade på DHL en formell faktura på de skadade böckerna och tänkte att får jag inte betalning inom angiven tid, så skulle jag skicka den till inkasso för indrivning. Men de skickade tillbaka fakturan och angav att ärendet var utrett och avslutat.

Jag såg mig då ingen annan utväg än att stämma DHL. Eller också skulle jag skita i alltihop och ta det på förlustkontot.. Men jag tyckte jag hade rätt enligt de premisser, som rådde och att låta dem komma undan för att de är ett stort världsomspännande företag kändes inte rätt. Dessutom är det säkert många som är i samma situation som jag, liten företagare, som skall riskera förluster i befraktningen.

När jag läste igenom bestämmelserna på deras hemsida, så står det att om man inte var överens, så skulle saken gå till skiljenämnd i Stockholms Handelskammare. Men troligen gäller det tvist om miljoner, då man skulle betala in i förskott 40 000 kr för att de skulle ta upp ärendet. Jag kunde hellre inte vända mig till Allmänna reklamationsnämnden, då min lilla firma räknas som företag och ARN tar inte upp tvist mellan två företag.

Efter att ha läst igenom Domstolsverkets hemsida och kontaktat Falu Tingsrätt för information, så tog jag ut stämning på DHL vid Södertörns Tingsrätt. Det kostade 450 kr  + en massa ifyllande av ansökningsformulär. Sedan åkte jag till Ungern och var borta 10 dagar.

Några dagar efter min hemkomst blev jag kontaktad av en man på DHL, som sa sig sitta på ekonomiavdelningen. Han hade fått i uppgift att tala om för mig att de skulle betala min faktura och fråga om jag var nöjd med den uppgörelsen. Jag sa då att det nu hade tillkommit kostnader och ytterligare arbete. Han frågade vad det innebar. Jag sa att skulle jag ta betalt för allt arbete jag lagt ner på ärendet, så skulle det nog kosta lika mycket som de kostat på i besiktningar. Men bara för att göra en markering, så kunde jag godta en summa på 10 000 kr för böcker och ”sveda och verk”. Han sa att det hade han inte mandat att ge mig, men han skulle återkomma sedan han kontaktat sina chefer. Efter ett par dar återkom han och sa att de gick med på att ge 2000 kr utöver kostnaden för de förstörda böckerna. Jag ville inte bråka mera utan godtog erbjudandet.

Men ändå kvarstår den svåraste frågan: Kan jag i fortsättningen lita på DHL som befraktare av böcker. Kartongen var ju helt trasig på ena sidan. Om de nu säger att de inte har tappat eller kört på kartongen, så måste ju skadan ha uppkommit i deras maskinella hantering. Då är det ju stor risk att det händer igen, för de fortsätter ju naturligtvis med denna hantering även för kartonger med böcker. Jag har sedan skadetillfället skickat några bokkartonger med Bussgods. De säger sig, att de inte har maskinell hantering av godset. Det blir dyrare och inte så bra service. Jag måste åka in till deras kontor i Hedemora och mottagaren måste hämta det på närmaste utlämningskontor eller betala utkörningsavgift. Men mottagarna har ännu inte anmält några skador på böckerna, så det är säkrare. Ev. får jag pröva något mellanting. Jag skickar de tunga kartongerna, som är fulla med böcker med Bussgods och mindre kartonger med färre böcker med DHL, som jag då samtidigt lägger in extra skydd kring böckerna.

Men slutsatsen av den här historien är att om man anser man har rätt, inte ska ge sig och lägga sig platt som liten företagare mot ett stort världsomspännande företag. På kuppen har jag lärt mig lite om Domstolsverket och hur man skriver och tar ut stämning.