Var snusar man mest i Sverige?

Folkhälsomyndigheten har sedan år 2004 ställt frågor om hälsa till personer mellan 16 och 84 år föratt ta reda på detta och mycket annat i Nationella Folkhälsoenkäten från Folkhälsomyndigheten. Myndigheten försöker med hjälp av frågeformulär till slumpvis utvalda personer ta reda på hur vi mår, skillnader i hälsa och levnadsvanor beroende på kön, utbildning och socioekonomiska faktorer, och hur siffrorna ändrarsig över tid.

Så var snusar man mest då?

Svaret är Jämtland, Västerbotten och Norrbotten, men tolv procent av de tillfrågade jämtlänningarna röker dagligen medan man i de bägge andra länen i ”snustoppen” gårall-in på snus. Jämtland är också det län med störst andel av befolkningen som både använder snus och cigaretter på daglig basis.

Snus är ju det svenska alternativet till cigaretter, eftersom det var vi som fick idén att blanda tobakmed salt och vatten och lägga det under läppen, så det är logiskt att vanan anammas allra mest i Jämtland, med sin placering nästan mitt i Sverige.

I det mer internationellt influerade Stockholm väljer man hellre cigaretter än snus. Bara två andra län snusar mindre än man gör i huvudstaden, Blekinge och Jönköpings län, där man inte heller rökersärskilt mycket. Lägst andel vanerökare återfinns dock i Uppsala och Västerbotten.

Det sägs ju att summan av alla laster är konstant, men det motbevisar jämtlänningarna inte bara genom att röka och snusa. De tränar också mer än andra. I Jämtland ägnar sig 69 procent åt någonform av fysisk aktivitet minst 30 minuter per dag, att jämföra med riksgenomsnittet på 66 procent. Kanske tar de en rask promenad ner till kiosken för att snus?

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.