Hur man gör en marknadsundersökning, del 2

I förra numret tog vi upp vad man ska tänka på inför en marknadsundersökning och exempel på olika typer av undersökningar. I det här numret tittar vi närmare på hur frågorna ska utformas i en marknadsundersökning för att du ska uppnå bästa resultat.

 

Som man frågar får man svar är en vedertagen sanning. Och det ligger någonting i det. En mycket viktig parameter i en undersökning är urvalet. Att man får till ett urval som representerar hela företagets målgrupp. Men det är ändå frågorna som ligger till grund för den information som kommer fram i undersökningen. Och syftet är givetvis att få en så sanningsenlig bild som möjligt av det förhållande som man vill undersöka. En klar bild av syftet med undersökningen är ett måste för att få fram rätt frågor.

 

• En bra fråga måste vara lätt att förstå. Ord och begrepp måste tolkas på samma sätt av alla intervjuade.

• Fråga bara om en sak i taget.

• Se till att svarsalternativen täcker alla möjliga svar på frågan

• Använd inte formuleringar som är ledande.

• Frågorna ska vara så korta och okomplicerade som möjligt.

• Frågorna ska utformas så att svaren blir exakta.

• Frågeformulären ska vara lätta att fylla i.

Olika typer av frågor:

• Öppna frågor, ger skiftande svar och kan passa i undersökningar om produkter. Tänk på att det är tidskrävande att gå igenom svaren.

• Ja- och nej-frågor, passar bra vid faktiska förhållanden. Fångar dock inte upp tveksamheter och reservationer.

• Frågor med flera svarsalternativ, där du kryssar för de alternativ som stämmer in på dig. Eftersom frågorna är lätta att besvara finns det ofta en hög svarsfrekvens på dem.

• Skalfrågor, där man ska gradera sina svar från exempelvis ett till tio.

 

Det är viktigt att frågorna kommer i rätt ordning. Lätta frågor kommer före svåra frågor eftersom det stärker den intervjuades självförtroende och får denne att slappna av. Allmänna frågor måste komma före specifika. Frågeordningen kan se ut så här: Vad känner den intervjuade till (ex. olika leverantörer), vad har den intervjuade varit med om (använder du x?) följt av attitydfrågor (vad tycker du om x?) och sist personliga frågor (hur gammal är du?).

 

Den viktigaste läxan är: Tänk efter före. Har du gjort en ordentlig analys, kan ditt ämne (om inte ta hjälp av en expert) och har förstått syftet, har du en bra grund. Lägg på ett bra urval och välformulerade frågor så kommer du att lyckas med din undersökning.

 

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.