Yes diskmedel.

Yes diskmedel. Jag har alltid använt Yes diskmedel, för det fungerar ju bäst. Det behövs väldigt lite och det blir rent. Det löser upp bra, även om matrester fått torka in. Jag har slutat med det. Anledningen står att läsa på baksidan. Det är ett stort utropstecken i en röd fyrkant. SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER FÖR VATTENLEVANDE ORGANISMER! Jamen du hör ju själv. Jag har bytt till Grumme. Jag hoppas du byter också.

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.