Valet 2018

För det första, det är väldigt viktigt att du röstar, men det är också väldigt viktigt att du förstår vad du röstar på. Jag rekommenderar verkligen att du gör en, eller flera såna test för att se vilket parti du passar bäst överens med. Länkar till några sådana hittar du längst ner i inlägget.

Valkompasserna hjälper dig att identifiera vilket eller vilka partier du matchar bäst med i sakfrågor, och det är såklart jätteviktigt. Sakfrågorna är en stor del av politiken, men ideologin är också väldigt viktig.

Det är svårt att få en klar bild av ideologin idag, eftersom flera av partierna anpassar sin ideologi efter varje opinionsmätning. Det tycker jag är lite märkligt eftersom det också syns i opinionsmätningarna att de partier som står fast vid sin ideologi också håller kvar sina väljare, och ökar ofta också.

Jag tänkte därför ta tillfället i akt att beskriva de tre partier som jag menar står stadigt vid sin ideologi, och förklara lite vad den ideologin innebär. Jag ska försöka göra detta utan att lägga in egna värderingar i det. Jag kommer att börja från vänster, och gå till höger, eftersom det är så vi läser/skriver på svenska.

Först ut, Vänsterpartiet, som återfinns längst till vänster bland riksdagspartierna. Deras ideologi är socialism, vilket innebär att fokus är rättvisa och statligt ansvar. Till exempel tycker Vänsterpartiet att staten ska ansvara för sjukvården och för skolan. Privata bolag i välfärden är inget som Vänsterpartiet gillar, utan idén är att det är bättre att staten fördelar resurser efter behov, än att marknaden fördelar resurserna. Fördelen med detta är att det finns möjlighet att ha vårdcentraler och skolor även där det inte är lönsamt. Nackdelen är såklart att vårdcentraler och skolor som inte är lönsamma kostar en massa pengar. Vänsterpartiet tycker att alla människor är viktiga, oavsett om man är fattig eller rik, infödd eller invandrad, frisk eller sjuk, hetero eller homo osv.

Nästa parti är Centerpartiet. De är marknadsliberaler, vilket innebär att individens frihet är väldigt viktigt för dem. Det betyder att individen, dvs du, får ta större ansvar för dig och ditt liv. För att jämföra med Vänsterpartiet så ser Centerpartiet gärna privata aktörer info vård och skola. Fördelen med detta är att valfriheten blir större och att den ökade konkurrensen pressar ner priserna och upp kvaliteten. Nackdelen är att de privata aktörerna knappast kommer driva verksamhet där det inte är lönsamt, och där riskerar priser att öka och kvalitet att sjunka. Precis som Vänsterpartiet tycker Centerpartiet att alla människor är viktiga, oavsett vem man är. Centerpartiet

Sist ut är Sverigedemokraterna. De är konservativa nationalister. För dem är nationen, fosterlandet och folket viktigast. Skillnaden mot de andra partierna är att för Sverigedemokraterna är det väldigt viktigt att skydda den svenska kulturen, den svenska traditionen och det svenska folket. Detta gör att de till exempel aktivt motarbetar HBTQ-personers rättigheter, eftersom endast heterosexuella par föder nya etniska svenskar. Det är också av precis den anledningen de vill göra det svårare för kvinnor att göra abort. Denna syn på nationen, i kombination med det konservativa, ger en målbild med kärnfamiljer och hemmafruar.

Sammanfattning

Så för att sammanfatta det hela, så ger jag dig ett slagord för vart och ett av dessa partier, så kan du fundera lite över vilket du tycker är bäst.

  • Västerpartiet – Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov
  • Centerpartiet – Alla ska kunna bestämma över sitt liv genom egna och fria val.
  • Sverigedemokraterna – Sverige åt svenskarna

Nu är det upp till dig att välja!

Valkompasser

https://www.aftonbladet.se/valkompassen/
https://valkompassen.svt.se/
https://valkompass.tt.se/valkompassen18/index.html?
https://www.expressen.se/nyheter/val-2018/osaker-infor-valet-2018–gor-valkompassen/
https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=4657&artikel=6973875

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.