Vad skriver du på internet?

Hur tänker du kring vad du skriver på internet? Jag tänker en hel del, eftersom jag jobbar med att synas, och göra kunder synliga, på internet. Det handlar om hemsidor, bloggar, forum, chatt och sociala medier. För mig, och de flesta av mina kunder, är det viktigt att synas och finnas tillgänglig på internet. Vad…

Läs mer