Foto från Instagram

Respektera barnkonventionenÄr det för mycket begärt att vi ska värna om barnen? Att vi ska ta hand om barn som spenderat hela sina liv på flykt från krig och förföljelse, och inte skicka "hem" dem till ett "hem" de aldrig sett, där de inte har någon familj, där de högst sannolikt kommer dödas?Jag tycker att det är ovärdigt ett land som Sverige.

About Stefan Bergfeldt

Jag som kallar mig för Ordbajsarn heter egentligen Stefan Bergfeldt. Jag föddes på Falu lasarett i augusti 1978, och är uppväxt i Hedemora. Webbutvecklare, sökmotoroptimerare, entreprenör och gitarrist är andra saker man kan kalla mig, om inte Ordbajsarn passar. Jag driver konsultfirman CRS Webbproduktion, och har specialiserat mig på att ta fram kostnadseffektiva webblösningar till små- och medelstora företag.