Visual Studio 2017.

Visual Studio 2017. Jag har fått en idé och den idén tänkte jag genomföra med hjälp av en frontend byggd i angular och en backend byggd i asp.net (webAPI). Det kommer nog bli ttoppen ska du se (hint). Jag installerar Visual Studio för ändamålet så får vi se hur det blir med tid, ork och inspiration. Tids nog hoppas jag kunna presentera resultatet.