Viftar på snabeln.

Viftar på snabeln. Inte alla som har sett mig vifta på snabeln om man säger så.
Viftar på snabeln. Inte alla som har sett mig vifta på snabeln om man säger så.