SL+SD=SANT

Så SL låter alltså SD köra en reklamkampanj på tunnelbanestationen vid Östermalmstorg. Reklamkampanjen riktar sig mot turister, budskapet är på engelska och ber om ursäkt för “problem med organiserade tiggare”.

Jag tycker det är vidrigt hur långt normaliseringen av SD har gått, och att pengar verkar vara viktigare än mänskliga rättigheter. Plötsligt har rasism blivit en åsikt som vilken annan åsikt som helst, det är inte konstigare att vara rasist än att vara för kungahuset, eller tycka att vi ska avskaffa kärnkraften.

Nej, jag vet, alla som röstar på SD är inte rasister. Många är nationalister, och det är fan inget bättre. Vet ni vem som också var nationalist? Hitler. Jag nej, man är inte rasist bara för att man tycker att vår integrationspolitik har förbättringspotential. Det har den, det är alla partierna överens om. Däremot ÄR man rasist om man pekar ut en folkgrupp som problem.

Jag tycker det är problematiskt att SD tillåts sätta upp en reklamkampanj som tydligt pekar ut en folkgrupp som ett problem, jag tycker det är problematiskt att man riktar sitt hat mot de som har det allra svårast. Jag tycker också att det är ett stort problem att människor som inte är rasister röstar på SD, för SD är ett rasistiskt och nationalistiskt parti. Om man inte är rasist finns det andra partier att rösta på. Fundera lite på vad det är som lockar med SD, och om det inte är rasismen, ta reda på vilket annat parti som tycker lika och rösta på dem istället.

Kan vi inte gemensamt försöka sluta bana väg för ett nationalistiskt parti? För det som händer i Sverige just nu, det påminner allt för mycket om vad som hände i Tyskland på 30-talet, och vad som hände i Jugoslavien på 90-talet. Läs på lite, få förståelse, se tendenserna. Läs till exempel vad Expo skriver om nationalism.

Håller du med mig, dela gärna inlägget. Om du är en av dem som röstat på SD och inte är rasist, lämna gärna en kommentar och berätta varför. Jag är uppriktigt nyfiken.

 • Josef K.

  Jag kan räkna upp fler vidriga nationalister:
  Winston Churchill
  Mahatma Ghandi
  Dali Lama (även om han de senaste årtiondena mer börjat luta åt ett Tibet som en självstyrande del av Kina istället för en egen stat)

  Angående Tyskland på 30-talet så bör du läsa på om Versaillesfördraget, Weimarrepubliken mm. Det var främst de allt för hårda villkor som England och Frankrike fick med i fredsfördraget som ett straff mot Tyskland som låg till grund för den hyperinflation som skedde i början av 20-talet. Frankrike ockuperade även Ruhrområdet under 2,5 år då Tyskland vägrade betala krigsböter till Frankrike eftersom folk svalt i det utarmade Tyskland. Detta skapade revanschlust och en perfekt grund för NSDAP:s framväxt.

  Angående Jugoslavien så var det ett praktexempel på en mångkulturell stat där olika folkgrupper var i konflikt med varandra. Jugoslavien fungerade som mångkulturell stat endast på grund av att de hade diktatorn Tito som styrde med järnhand. Efter kommunismens fall ökade konflikterna.
  En slutsats man kan dra av detta är att mångkultur fungerar bäst i diktaturer, där en diktator håller tillbaka de olika grupperingarna.

  Angående SD:s PR-kampanj så är det genialisk marknadsföring. Hysteriska kulturrevolutionärers reaktion är uppenbart en del av kampanjen. Om ingen uppmärksammat detta så skulle det gått folk förbi.

 • Hakro807

  Vilken folkgrupp är “tiggare”? Eller är det kanske så att du själv avslöjade dina fördomar när du direkt gjorde kopplingen tiggare och rom? Ett begrepp som för övrigt är ganska värdelöst, och mer avslöjar människors okunskap om de heterogena grupper som enligt oss bygger upp romerna. Med det sagt, låt oss diskutera den faktiska situationen, och för att göra detta kommer jag dra paralleller till övriga samhällslösningar som ses som föga problematiska.

  Jag tänkte börja med vad vi kan kalla värdetransaktionen. Normalt sett sker transaktioner där värde byts mot värde. Min tia mot korvgubbens kokta med bröd, min tusenlapp mot mekanikerns tid, kunnande och verktyg. Det viktiga är att jag får ta del av en värdeökning, och detta är även skälet till att kapitalismen har ett stort folkligt stöd. Få anser det som kontroversiellt att betala för varken korv med bröd eller för att få bilen lagad.

  En tiggare erbjuder dock inte värde, istället sker här transaktionen genom att inleda med att erbjuda ett negativt värde som givaren sedan skall betala för att slippa. Det betyder också att alla som inte ger får ta del av en värdeminskning. Om mitt första exempel kan ses som exempel på människor som agerar i symbios är det andra exemplet en parasitisk handling.

  Detta är inget problem i ett helt nihilistiskt samhälle. Men vi bor inte i ett sådant samhälle utan det svenska samhället består av regler och normer där ansvarstagande även mot vår nästa och mot samhället som helhet är något eftersträvansvärt, och i många fall även hårt reglerat i lag. Vi har också förbjudit en mängd fenomen där enskilda aktörer skulle kunna tjäna på situationen men där samhället som helhet anses som förlorare. Exemplen är alltför många för att räkna upp, men inkluderar sådant som förbud mot försäljning av de flesta droger, förbud mot sexistisk reklam och hygienregler för restauranger.

  Vi har alltså fastslagit att det i det svenska samhället är fullt accepterat att utfärda regler för att skydda tredje man.

  Mitt andra argument berör rättvisan i att vissa har möjlighet att komma hit för att tigga, andra inte. Det är ingen tvivel om att Rumänien och Bulgarien är fattiga jämfört med de flesta andra EU-länder. Och att många av de som valt att ta sig hit för att hitta hör till de sämst betalda grupperna inom sina hemländer. Med det sagt så är de inte på något sätt fattiga i ett globalt perspektiv, tvärtom tillhör de den uppskattningsvis rikaste fjärdedelen i världen. Och med betydligt större chanser att förbättra sina inkomster genom normalt lönearbete än den absoluta majoriteten av världens befolkning.

  Om vi med argumentet att “fattigdom inte kan förbjudas” och “alla människors lika värde” väljer att tillåta dessa människor att komma hit och tigga så åtar vi oss samtidigt ett moraliskt ansvar att låta samtliga av världens 5 miljarder fattiga komma hit för att tigga. Jag kan helt enkelt inte se något som helst argument för att det skulle vara oförsvarligt att hindra en fattig från Rumänien från att tigga men helt acceptabelt att förhindra en oändligt mycket fattigare man eller kvinna från Liberia eller Rwanda samma möjlighet. Nu finns det givetvis röster som vill tillåta just fri invandring, men den absoluta majoriteten av våra styrande företräder än så länge en politik som innebär en reglerad invandring.

  Det tredje argumentet handlar om tiggarnas utvecklingspotential, eller vilket ord som nu bör användas. Det finns inget tvivel om att romsk kultur är djupt dysfunktionell. Det går inte att skylla den utsatta situationen på (strukturell) rasism eller dylikt, inte när åtskilliga folkgrupper som fått utstå värre prövningar trots detta lyckas väl i samhället. Och liksom svensk varvsindustri gick igenom ett stålbad på sjuttiotalet så måste den dysfunktionella romska kulturen genomgå ett stålbad, och detta kommer aldrig ske så länge som vi främjar dess överlevnad.

  Jag hoppas att jag motiverat varför ett förbud kan motiveras utifrån befintlig politisk praxis, utifrån en etisk grund och utifrån en humanistisk dito.