Har de ålderstestats?

Har de ålderstestats? Det verkar ju vara den viktigaste frågan idag. Barn är viktiga men så fort de eventuellt kan ha fyllt 18 är de vuxna, och kan leva eller dö, vad ska vi bry oss för? När man är 18 är man j vuxen nog att ta ansvar själv, för sitt liv och sin försörjning i ett land i krig, där man inte känner någon. Idioti